Amerikanskt visum USA

Res till USA

Att resa till USA kräver att man är medveten om de sista kraven. Du bör kontakta den amerikanska ambassaden för att få uppdaterad situationsinformation. Reglerna för utlänningar som reser till USA ändras ofta med en kort fördröjning.

USA:s ambassad

USA:s ambassaduppdrag ansvarar för förbindelserna mellan USA och Nederländerna. De arbetar aktivt för att främja samarbetet i olika internationella syften för att förbättra USA

USA:s ambassad finns i alla länder i EU som en stark internationell partner för ekonomiska mål.

Den amerikanska ambassaden i Haag har ingen konsulär sektion. Det finns ett amerikanskt konsulat i Amsterdam som tillhandahåller tjänster för USA:s befolkning i Nederländerna.

USA:s ambassad i Nederländerna

John Adams Park 1, 2244 BZ Wassenaar. Telefon: +31 70 310-2209

COVID-19: Uppdaterad information om resor till USA

Den amerikanska regeringen tillkännagav en ny internationell flygresepolicy i november 2021 som rör folkhälsa. De utländska resenärerna till USA skulle ha rätt att komma in i landet om de är helt vaccinerade och med bevis på vaccinationsstatus innan de går ombord på ett flygplan för att flyga till USA. Alla helt vaccinerade flygresenärer kommer fortfarande att behöva ha dokumentation om ett nyligen negativt virustest innan de går ombord.